Uw betrouwbare keuze Focwa AAS


Activeer Lifetime Waranty
Activeer Lifetime warranty

Nieuws

Dat de auto voor een hoop van uw klanten geen "heilige" koe meer is wist u natuurlijk al lang. Uw klanten kijken steeds kritischer naar de prijs van een onderhoudsbeurt of reparatie.

Ik Wil onderdelen.nl
online shop

Partsbase
online catalogus

Ik Wil onderdelen.nl
online catalogus

Nieuwe impuls voor Bosch Injection Systems

Het 'lichte'werkplaatsconcept van Bosch, Bosch Injection Systems, ondergaat een facelift. Het opleidingsprogramma wordt herzien, er komt een online gemeenschap voor informatie-uitwisseling en de ondersteuning voor grossiers wordt verbeterd.

Bosch Injection Systems, kortweg BIS, is een technisch werkplaatsconcept zonder uitgebreide marketing- en verkoopondersteuning. BIS ondersteunt werkplaatsen die zich willen specialiseren in diagnose en reparatie van brandstofsystemen van benzine- en dieselmotoren. Het concept dient twee doelen. Autobedrijven hoeven minder diagnose- en herstelwerkzaamheden uit te besteden en kunnen meer uren verkopenals ze hun kennis vergroten, terwijl Bosch meeprofiteert van een (verplichte) minimale jaarlijkse omzet in onderdelen, diagnoseapparatuur en opleidingen. Werkplaatsconcept BIS bestaat sinda 2006 en telt 230 Nederlandse leden. Als het aan Bosch ligt, worden dat er snel meer. Daartoe wordt het programma zoals gezegd herzien en uitgebreid. 'Het programma liep tegen een aantal beperkingen aan en de organisatie van het concept voldeed niet langer aan de vraag', aldus Gerwin Vegter van Bosch. Vooral het trainingsgedeelte gaat op de schop. Aanmelden wordt eenvoudiger en inhoudelijk sluiten de trainingen beter aan bij de actuele behoeften en wensen van autobedrijven, belooft Bosch.

Gemeenschap

Binnen de vernieuwde opzet van Bosch Injection Systems beginnen cursisten met een basistraining. Daarin staat effectief werken met diagnoseapparatuur en gereedschap centraal. Pas nadat deelnemers vertrouwd zijn met het KTS-diagnosetoestel, softwarepakket ESI-Tronic en basisregels rondom diagnose, wordt een vervolgtraject voor benzine- of dieselsystemen aangeboden. Inschrijven en betalen voor trainingen gaat voortaan online, een andere toevoeging is het extranet waar deelnemers terecht kunnen voor technische informatie over brandstofsystemen. Vegter: 'Bosch Injection Systems moet meer een community worden. Daarom hebben we speciale eNews in Bosch Injection Systems-stijl en Bosch Injection Systems-nieuwsbrieven ontwikkeld. 'Ook (betaalde) toegang tot de technische hotline is hier onderdeel van. De laatste wijziging betreft de aansturing van het concept. In het verleden lag dat bij de lokale grossier, binnen het vernieuwde concept wordt sterker vanuit Bosch gestuurd. 'Wij willen de grossier meer ondersteunen bij de promotie en het aantrekken van nieuwe leden.' Op de website www.boschinjectionsystems.nl verschijnt binnenkort een lijst met BIS-grossiers.