Uw betrouwbare keuze Focwa AAS


Activeer Lifetime Waranty
Activeer Lifetime warranty

Nieuws

Dat de auto voor een hoop van uw klanten geen "heilige" koe meer is wist u natuurlijk al lang. Uw klanten kijken steeds kritischer naar de prijs van een onderhoudsbeurt of reparatie.

Ik Wil onderdelen.nl
online shop

Partsbase
online catalogus

Ik Wil onderdelen.nl
online catalogus

Veranderingen APK per 1 april 2012

Veranderingen APK per 1 april 2012

Per 1 april 2012 zijn een aantal zaken bij de APK in het kader van Modernisering APK 2.0 veranderd. De belangrijkste verandering is, dat keuringsinstanties verplicht zijn een zogenoemde EOBD-scantool (European On Board Diagnostics) te gebruiken tijdens de APK van lichte voertuigen (tot 3.500 kg) die na 31 december 2005 voor het eerst zijn toegelaten. Deze tool is met name van belang voor het uitlezen van emissiegegevens. Voor de overige voertuigen blijft de gebruikelijke meting van de uitlaatgassen van toepassing. Er is gekozen voor het gebruik van EOBD uit milieu- en tijdsbesparende overwegingen, omdat autobedrijven tijdens onderhoudsbeurten toch al het motormanagementsysteem uitlezen. Het uitlezen van EOBD heft ook op dit gebied de rechtsongelijkheid op tussen hybride en conventionele voertuigen. In praktijk is een EOBD-scantool vaak al aanwezig in de garage. Belangrijk is dat deze wel voldoet aan een aantal eisen. Deze eisen staan verder op deze pagina vermeld.

Een andere belangrijke verandering is technisch uitgebreidere controle van (hybride) elektrische voertuigen. Er zijn steeds meer voertuigen met een elektrische aandrijflijn. Deze aandrijflijn is ook aan slijtage onderhevig, bijvoorbeeld beschadiging en lekkage. Daarom is het belangrijk dat ook deze in de APK is opgenomen.

Meer opvallende technische punten:

 • Hogere minimum remvertragingseis voor bedrijfsrem bij voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2011. Is eis vanuit EU APK-richtlijn.
 • Overmatige olielekkage (voor delen waarvoor dit nog niet is opgenomen in de keuringseisen) zoals bij motor, versnellingsbak, differentieel etc. wordt een reparatieadviespunt (dus geen afkeur maar wel vermelden op keuringsrapport). Is eis vanuit EU APK-richtlijn. Dus nu twee reparatieadviespunten (geen afkeurpunten, wel vermelden op rapport):
  - RA1 Het airbag en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren
  - RA2 Overmatige olielekkage. (onderdelen, geen onderdelen van brandstofsysteem, remsysteem, stuurbekrachtiging of veersysteem, vertonen overmatige olielekkage)
 • Vervallen van de eis dat er bij bepaalde voertuigen een koplampreinigingsinstallatie aanwezig moet zijn (APE artikel 116. Ook artikel 118 is geheel geschrapt maar was al geen APK punt)

Aan welke eisen moet de APK EOBD-scantool voldoen?

Vanaf 1 april 2012 is de EOBD-scantool (European On Board Diagnostics) verplicht tijdens de APK van lichte voertuigen die na 31 december 2005 voor het eerst zijn toegelaten. Deze tool is met name van belang voor het uitlezen van emissiegegevens. Voor de overige voertuigen blijft de gebruikelijke meting van de uitlaatgassen van toepassing. Aan een EOBD-scantool stelt de RDW eisen.
Het apparaat moet:

 • beschikken over de ISO-15031-3 connector (16-polige OBD-stekker)
 • kunnen communiceren met het in het voertuig aanwezige onboard diagnosesysteem en ondersteunt minimaal modus 03
 • minimaal de volgende protocollen ondersteunen:
  - ISO 9141-2
  - ISO/DIS 11519-4 PWM dan wel SAE J1850 PWM
  - ISO/DIS 11519-4 VPW dan wel SAE J1850 VPW
  - ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) (5-Baud en Fast)
  - ISO/DIS 15765-4 (CAN)
 • de status weergeven van de in het voertuig aanwezige waarschuwingsinrichting (MIL)

 • de status aangeven van de door het EOBD ondersteunde systemen (readiness-test)
 • de in het onboard diagnosesysteem aanwezige fouten minimaal in de in ISO 15031-6 vastgestelde codering aangeven

 • een CE-markering hebben

 • zijn voorzien van een handleiding in de Nederlandse taal waarin ook de ondersteunde communicatieprotocollen zijn beschreven. Of de ondersteunde protocollen zijn beschreven in een bij het apparaat behorende fabrikantenverklaring.