Uw betrouwbare keuze Focwa AAS


Activeer Lifetime Waranty
Activeer Lifetime warranty

Ik Wil onderdelen.nl
online shop

Partsbase
online catalogus

Ik Wil onderdelen.nl
online catalogus

Werkwijze

                                   Het KZS (Kwaliteitszorg Schadeherstel) is een door de FOCWA speciaal voor autoschadeherstelbedrijven ontwikkeld kwaliteitszorgsysteem. KZS is sinds 1995 officieel erkend door de Raad van Accreditatie. De KZS-certificering houdt in dat uw schadeherstelbedrijf werkt volgens precies omschreven procedures en werkprocessen en dat afspraken altijd worden vastgelegd. Bovendien vindt er bij overdracht van een procesgang een kwaliteitscontrole plaats. Dit alles om de garantie van 4 jaar te kunnen waarborgen.

Intake - De receptionist neemt een aantal zaken met u door. Indien de auto nog rijdbaar is wordt een afspraak gemaakt om langs te komen voor een intake van de schade. Als de auto niet meer rijdbaar is wordt indien gewenst mobiliteit voor u geregeld.

Expertise - Een digitale camera neemt de schade op. De schadegegevens worden vastgelegd en ingelezen in ons centraal computernetwerk. De eerder door de receptionist opgenomen gegevens worden nu samengevoegd met de gegevens opgenomen door onze schademanager.

Nulmeting - Een meting die wordt ervoor zorgt dat alle electronische componenten van het voertuig worden veiliggesteld.

Demontage - De auto wordt door een monteur naar een van de de- en montagebruggen gereden. Hier worden de kapotte delen gedemonteerd. Al naar gelang de aard van de reparatie gaat de auto naar de afdeling plaatwerk of naar de afdeling voorbewerking.

Richten / Plaatwerk - Als de schade zodanig is dat er vitale onderdelen ontzet zijn, gaat de auto op de Celette mallenrichtbank, die de auto weer op de fabrieksspecificaties zet. Bij een afwijking wordt de auto hydraulisch gericht. De vakman beslist of de gedeformeerde delen nog aan de veiligheidseisen voldoen. Als de plaatwerker nu alle bestaande of nieuwe delen volgens maatvoering heeft ingelast en / of gericht, kan de auto naar de voorbewerking.

Voorbewerking - In de voorbewerking wordt de herstelde auto voorbereid voor de spuitcabine. De kale plaat wordt eerst geschuurd, strak gemaakt en in een roestwerende en vullende primer gespoten. Na een tweede "schuurbeurt" kan de auto afgeplakt worden. Klaar voor de spuitcabine.

Spuiten - De auto gaat in een van de spuitcabines. De verf wordt op kleur van de auto gemaakt. Er is nu een pasklare mengformule, zodat de spuiter na intoetsing van de gewenste hoeveelheid lak de kleur kan samenstellen.

Montage - Eerder gedemonteerde en nieuwe onderdelen zoals koplampen, bumper etc. worden hier gemonteerd.

Veiligheidscontrole - De auto wordt met behulp van een checklist gecontroleerd op alle veiligheidseisen, hierna krijgt de auto een garantiecertificaat mee, tevens wordt er door een electronische controle alle componenten weer rijklaar gemaakt.

 

Om U een indruk van het gehele schadeproces te laten zien, hebben wij deze bedrijfsfilm laten maken